Yhä suuremmat kappaleet allaspeittaukseen

Betametin Oulun konepajalle valmistui peittaamon laajennus, joka palvelee prosessi- ja elintarviketeollisuutta sekä yhä useammin ruostumatonta terästä käyttävää rakennusliikkeitä ja konepajateollisuutta. Laajennuksen jälkeen yhä suuremmat kappaleet rakenteesta riippuen joko allaspeitataan tai ruiskupeitataan.

Peittaus on ympäristöluvan alaista toimintaa. Siihen liittyy aina myös veden puhdistus ja käsittely.

  • Peittausaltaamme mitat ovat 8,6 x 1,5 x 1,5 metriä. Nosturikapasiteetti peittaamossa on 7 tonnia ja pituutta altaassa on nyt lähes 4,5 metriä aiempaa enemmän, konepajapäällikkö Mikko Lehtola kertoo. 

Peitatun kappaleen huolellinen huuhtelu on erittäin tärkeä suojaavan oksidikalvon uudelleen muodostumisen varmistamiseksi. Huuhtelun jälkeen peitattu rakenne kuivuu ilmassa. Peitattavan kappaleen pinta-alasta ja rakenteesta riippuen peittausprosessi vie 1–2 vuorokautta. Työ vaatii tekijältään vankkaa ammattitaitoa, huolellisuutta ja suojautumista kemikaaleja vastaan.

Lisätietoja antaa konepajapäällikkö Mikko Lehtola,  puhelin 044 739 3004.