Betamet Piping Oy urakoitsijaksi biovoimalaitokselle

Betamet Piping Oy on valittu urakoitsijaksi Oulun Energian Laanilan biovoimalaitoksen matalapaineputkisto urakkaan. Sopimus urakasta allekirjoitettiin huhtikuussa. Esivalmistus on parhaillaan käynnissä ja putkistoasennukset aloitetaan elokuun puolivälissä. Projekti on merkittävä Betamet Piping Oy:lle ja Oulun työllisyydelle. Pelkästään matalapaineputkistojen esivalmistus ja asennus työllistää kymmeniä työntekijöitä sekä lähialueen muita alihankkijoita.

Biovoimalaitoksen toiminta alkaa marraskuussa 2020 ja se korvaa tuotannosta poistuvan Toppila 1 -voimalaitosyksikön. Hanketta suunniteltaessa on myös huomioitu ”että biovoimalaitoksen ympärille voidaan tulevaisuudessa integroida voimalaitoshöyryä käyttäviä biojalostamoita tai muuta teollisuutta. Investointi avaakin uusia mahdollisuuksia myös biotaloudelle.”.

Voimalaitoksen rakentamista voi seurata osoitteesta: https://www.oulunenergia.fi/oulun-energia/tietoa-oulun-energiasta/energiantuotanto/voimalaitokset/laanilan-biovoimalaitoshanke