img description

Outokumpu Oyj, Kemin kaivos

Outokumpu Oyj, Kemin kaivos

Kromi on ruostumattoman teräksen tärkein raaka-aine. Vuonna 2012 Keminmaassa sijaitsevan Kemin kromikaivoksen rikastetuotanto kaksinkertaistettiin. Betamet vastasi maanpäällisistä laiteasennuksista.

Osaamista ja joustavuutta

Kemin kaivoksen kaltaisissa projekteissa Betametin vahvuus on koneiden ja laitteiden sekä teollisuusputkistojen asennuksen vankka osaaminen ja työmaalla hyvä yhteistyö asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa. Puoli vuotta kestäneessä projektissa työskenteli 140 betametilaista.

Projektissa Betamet vastasi suurelta osin työnsuunnittelusta, purki vanhat laitteet ja asensi uudet murskaamolle, pala- ja hienorikastamolle sekä lisäksi asensi jauhimon uudet laitteet. Kauppa sisälsi myös konepajatuotteita, joista Betamet teetti pääosan alihankintana ja teki osan omalla konepajallaan Oulussa.

 

”Betametilla on hyvä toimintamalli, organisaatio on kunnossa, töihin valmistauduttiin hyvin, väki on ammattitaitoista ja osaavaa.” - Projekti-insinööri Risto Maijala, Outokumpu Oyj

Yhteispelillä onnistutaan

Työntekijöiltä Kemin kaivoksen työmaa vaati pitkäjänteisyyttä. Kriittisen polun työt oli hoidettava juuri oikealla hetkellä resursseja joustavasti käyttäen. Työntekijät joutuivat siirtymään työpisteestä toiseen ja takaisin työn ollessa vielä kesken. Oman haasteensa toi osittain toiminnassa ollut prosessi.

 

Oikea ajoitus

Resurssien joustava ja oikea-aikainen käyttö sekä hyvä yhteistyö eri osapuolten kanssa varmistaa aikataulujen pitämisen.

Tärkeä kaivos

Kemin kaivos on EU-alueen ainoa kromikaivos. Tornion terästehdas on yhdessä Kemin kaivoksen ja ferrokromitehtaan kanssa maailman integroiduin ruostumattoman teräksen tuotantoyksikkö.