img description

Montes del Plata, Uruguay

Montes del Plata, Uruguay

Vuonna 2013 Betamet asensi Punta Pereiraan Uruguayhin rakennettavan sellutehtaan kuitulinjan ja valkolipeälaitoksen laitteet sekä ilmalaitteita prosessin kaikkiin vaiheisiin.

 

Valkolipeälaitos

Keskeisimpiä asennettavia laitteita olivat meesauuni, sähkösuodatin, viherlipeäsuodattimet, valkolipeäsuodatin, kuljettimet ja elevaattorit sekä sekottimet. Asennuskokonaisuuteen kuului myös sähkösuotimen jälkeinen 87 metriä korkea piippu.

Kuitulinja

Asennustyöhön sisältyviä päälaitteita olivat DD-pesurit, MC-pumput, lämmönvaihtimet, lajittimet, pesuritason pukkinosturi ja hakesiilo sekä lisäksi syöttöruuvit, keskipakopumput, sähkömoottorit, kokonaisena toimitettavat pienet säiliöt ja pudotusputket.

Ilmalaiteasennukset

Laitetoimituksiin sisältyi lämpö-, ilmanvaihto- ja ilmanpuhdistuslaitteita. Niitä asennettiin sellutehtaan puunkäsittelyyn, kuitu- ja kuivauslinjalle, haihduttamoon, soodakattilan sähkösuotimille ja valkolipeälaitokselle.

 

 

Uskomme, että pääsyymme Montes del Plata -projektiin vaikutti se, että periaatteidemme mukaisesti hoidimme työmme aikaisemmissa projekteissa hyvin ja yhteistyö työmailla toimi. Muutkin Andritzin kanssa tekemämme projektit ovat onnistuneet.- Juhani Blomqvist, Betamet Oy

 

Toimiva yhteistyö

Onnistunut projekti perustuu osapuolten yhteistyöhön ja joustavuuteen.

Taustana onnistunutta yhteistyötä

Stora Enso omistaa Montes del Platan tehtaan puoliksi chileläisen sellua valmistavan Araucon kanssa. Laiteasennusten sopijaosapuolina olivat Andritz Uruguay ja Betamet Uruguay. Betamet ja Andritz olivat jo aiemmin tehneet hyvin sujuneita yhteistyöprojekteja.