img description

SSAB Europe Oy Raahe

SSAB Europe Oy Raahe

Raahen terästehtaan masuuneilla siirrytään syksyllä 2015 öljyinjektiosta hiili-injektioon, jossa hienojakoiseksi jauhettu raakahiili syötetään puhallushormien kautta masuuniin. Betamet hoiti pääosan projektin mittavista laiteasennuksista ja osan putkistoasennuksista.

Tiukalla aikataululla

Työ käynnistyi joulukuussa 2014 ja valmistui kesäkuussa 2015. Seitsemän kuukauden aikataulu oli haasteellinen. Asennustyö oli sovitettava laitoksen rakentamiseen. Betametin yhteistyö laitetoimittaja Claudius Peters Projects GmbH:n, Ruukki Constructionin ja SSAB:n Raahen tehtaan kanssa sujui saumattomasti.

Päälaitteiden asennusta valvoivat toimittajan asennusvalvojat. Työmaalla työskenteli enimmillään yli 20 betametilaista. Siiloja ja kuljetinjärjestelmiä lukuun ottamatta lähes kaikki asennukset kuuluivat Betametille. Asennettava määrä oli noin 800 tonnia. Betametin työt päättyivät kesäkuussa.

 

”Urakka vaati asentamisen erikoisosaamista työmenetelmien valinnassa sekä töiden yhteensovittamista työmaalla. Talviolosuhteet korostivat turvallisten työskentelytapojen merkitystä.”- Matti Salmela, SSAB Raahen tehdas

Suurimmat asennetut laitteet

Betametin työ käynnistyi hiilimyllyjen asennuksella, jota tehtiin kahdessa vuorossa, myös viikonloppuisin.

Kahden hiilipölysuodattimen osat tulivat lohkoina kahdelta konepajalta. Betamet esikokosi ne tammi-helmikuussa, nosti paikalleen kahtena osana sekä hitsasi yhteen alakartion ja kammion. Valmiin suodattimen koko on 14 x 8 x 5,5 metriä.

Isoja kanavistoja esivalmisteltiin teltassa työmaan lähistöllä ennen asentamista. Betamet asensi myös laitoksen noin 70 metrisen savupiipun.

 

Luotettavuutta ja tarkkuutta

Teemme työt täsmällisesti ja nopeasti työturvallisuudesta ja laadusta tinkimättä. Käytämme ajanmukaisia työkaluja ja menetelmiä.

Venttiiliiasemia ja putkistoja

Betamet valmisti konepajallaan 13 ventiiliasemaa, joista suurimmat olivat kooltaan noin 4 x 3 metriä, pienimmät 1,5 x 2 metriä. Vaativien painelaitteiden hitsaamiseen vaaditaan erikoispätevyys. Koeponnistus tehtiin osina konepajalla ja laippaliitokset tarkistetaan käyttöönoton yhteydessä.

Lisäksi Betamet asensi hiili-injektiolaitokseen kuuluvien masuunien jakoasemien instrumentti-ilmaputkistot sekä masuunien hiilipöly- ja typpiputkistot Asennukset tehtiin kaasuvaarallisella alueella. Noin 90 prosenttia typpi- ja hiilipölyputkistosta esivalmisteltiin konepajalla. Kaikkiaan asennettavaa putkistoa oli noin kolme kilometriä.