Elomatic

Betamet – Elomatic – yhteistyö tuottaa suunnittelun ja toteutuksen samalla kertaa

 • Projektin ripeä läpimenoaika saavutetaan hyvin suunniteltuna, toteutettuna ja johdettuna.
 • Asiat valmistuvat joustavasti, sovitusti ja vaivattomasti. Takaamme, että aikataulut pysyvät ja tuotanto käynnistyy silloin kun sovittu.
 • Yhdessä suunniteltu, asennettu ja käyttöönotettu takaa erinomaisen lopputuloksen, joka on toimintavarma, kustannustehokas ja laadukas.

Voit rauhassa keskittyä olennaiseen, me hoidamme kaiken muun.

 

Suunnittelun ja toteutuksen yhteistyö

Betamet ja Elomatic yhteisenä tavoitteena on pystyä tarjoamaan asiakkaillemme entistä täydellisempiä toimituksia ja koordinoidumpia aikatauluja ja varmuutta kustannusten hallintaan.

Kokemuksemme kertoo, että nykyisin usein eri toimijoilta paloittain ostetuista palveluista koostuvat projektit sisältävät riskejä vastuiden, aikataulujen ja laadun suhteen, sekä ovat haastavia projektin omistajan omille resursseille. Tarjoamalla yhteistyössä suunnittelun, valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton pyrimme vastaamaan erityisesti sellaisten asiakkaidemme tarpeisiin, jotka haluavat ammattitaitoa projektin toteuttamiseen, riskien minimoimiseen ja kustannusten hallintaan.

Yritysten yhteistyössä Elomatic vastaa esisuunnittelusta ja yksityiskohtaisesta suunnittelusta, Betamet sen sijaan vastaa asentamisen tarvitsemasta suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksista. Projektinhoidosta ja käyttöönotosta sovitaan tapauskohtaisesti. Vastuut sovitaan selkeästi ja ne kannetaan huolella. Kumppanuus edistää myös yritysten yhteisten tarjousten läpinäkyvyyttä.

 

Yhteiset tuotteemme

KONSEPTISUUNNITTELU JA ESISELVITYS

Yhteistyössä tarjottava investointihankkeen esisuunnittelu- ja konseptointivaihe, luo näkymän projektille. Vaihe on turvallinen tapa varmistua investointihankkeen kannattavuudesta aina asennukseen ja käyttöönottoon saakka. Asennussuunnittelu jo tässä vaiheessa täydentää aikataulun ja kustannusten pitävyyttä. Tämä on erityisen tärkeätä, jos hankkeella on rajattu toteutusajankohta, kuten tuotannollinen seisokki.

Hyvin esisuunniteltu projekti voidaan toteuttaa kahdellakin eri mallilla:

 

PROJEKTINJOHTO TOIMINTAMALLI (EPCM)

Projektinjohto toimintamallimme avulla voit keskittyä olennaiseen eli liiketoiminnan kehittämiseen ja tekemiseen. Me hoidamme koko investointihankkeen alusta loppuun saakka sekä johdamme projektin.

 

KOKONAISTOIMITUS (EPC)

Kokonaistoimituksessa suunnittelemme ja asennamme sekä huolehdimme siitä, että projektissa vaadittavat osa-alueet ovat mietitty huolella ja hoidettu siten, että kaikki projektin tavoitteet toteutuvat. Tällä toimitusmallilla asiakkaan oma projektinjohtotarve minimoituu ja kokonaiskustannus on turvattu, kannamme projektin onnistumisesta kokonaisvastuun.

 

Yhteistyön referenssejä:

Spinnova Oy - Koelaitos

 • Työssä (2–12/2018) toteutettiin asiakkaan keksintöön perustuvan valmistusprosessin esiteollinen pilottilaitos, jonka tavoite on todentaa laboratoriomittakaavassa toimivan prosessin skaalautuvuus teolliseen mittakaavaan. Pilottilaitoksen käyttöönotto oli 12/2018.
 • Syntyvä tuote on selluloosapohjainen kuitu, joka poikkeaa nykyisin käytetyistä teknologioista siinä, että se ei vaadi haitallisia kemikaalikäsittelyjä.
 • Elomaticin osuus sisälsi EPCM projektinjohdon, konseptisuunnittelua, prosessi-, laitos-, sähköautomaatio- ja mekaniikkasuunnittelun, teknisen laskennan sekä koneturvallisuus- ja virheriskiarvioinnit, hankinnan, rakennuttamisen, asennuttamisen ja käyttöönoton.
 • Betamet toteutti koelaitoksen prosessin laitteistojen (pois lukien erityislaitteet) valmistuksen, asennukset ml. prosessi- ja ilmastointiputkistot ja käyttöönoton.

 

VTT – Koekoneiden uusinnat

 • Olemme tehneet yhteistyötä VTT:n kanssa pitkään, ja viimeisen neljän vuoden aikana yhteistyöprojekteja on toteutettu lähes 40 kpl.
 • Projektien koko vaihtelee kymmenistä tuhansista useisiin miljooniin euroihin.
 • Yleensä projekteissa keksinnöt skaalataan labramittakaavasta esiteolliseen mittakaavaan. Haasteena suunnittelulle on miettiä teknologiset ratkaisut, koska vastaavaa ei aiemmin ole tehty.
 • Elomatic toimittaa projekteihin kaikki tarvittavat suunnitteluosa-alueet, sekä toimii tarvittaessa EPCM projektinjohtajana.
 • Betamet on osallistunut useaan projektiin toimittajana ja urakoitsijana.

 

Finvector Oy – lääketehtaan puhdasvesiputkisto

 • Urakassa rakennettiin 220 m puhdasvesiputkisto (WFI) lääketehtaan tarpeisiin
 • Suunnittelu ja asennusvalvonta Elomatic
 • Putkistovalmistus, TIG-orbitaalihitsaus ja asennus Betamet

 

Outokumpu Stainless Oy – terästehtaan uudistaminen

 • Maakaasun käyttö- ja jakeluputkistot kuumavalssaamolle ja jaloterässulatolle (v. 2017–2018)
 • Suunnittelu Elomatic
 • Valmistus ja asennus Betamet   

 

Lisätietoja Betamet – Elomatic yhteistyöstä

Betamet Oy
Petri Nyberg
Kehitysjohtaja
+358 40 7467952
petri.nyberg@betamet.fi

Elomatic Oy
Timo Martikainen
Toimialajohtaja
+358 50 466 0303
timo.martikainen@elomatic.com

 

”Osaamisalueemme täydentävät toisiaan. Olemme tehneet yhteistyötä pitkään, ja toimintakulttuurimme tukevat toisiaan. Parannamme kilpailukykyämme tarjoamalla yhteisille asiakkaillemme kokonaisvaltaisen palvelukonseptin. Tämä vahvistaa kummankin yrityksen kilpailukykyä”, sanoo Elomaticin Mechanical-toimialajohtaja Timo Martikainen. 

”Elomaticin ja Betametin tavoitteena on toteuttaa yhdessä teollisuuden investointiprojekteja. Yhteisten hankkeiden markkinoinnissa esiinnymme kumppaneina ja viestimme yhteisistä ratkaisutoimituksista. Osallistumme tällöin yhdessä myös tarjous- ja sopimusneuvotteluihin”, toteaa Betametin kehitysjohtaja Petri Nyberg. 

 

ELOMATIC

Itsenäisesti Elomatic tarjoaa konsultointi-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja projektin-hallintapalveluita sekä tuotteita ja kokonaisratkaisuja teollisuusyrityksille sekä julkisen sektorin organisaatioille. Elomatic auttaa asiakkaita menestymään ratkaisemalla asiakkaan tuotteiden kehittämiseen ja investoinnin suunnitteluun liittyviä teknologiahaasteita palvelujemme avulla.

Kuten Betametin on Elomatic omalla alallaan kansainvälisesti tunnettu ja asiakkaiden korkealle arvostama tekniikan huippuosaaja. Elomaticin palvelut teollisuudelle ovat:

 • Suunnittelupalveluita kuten laiva-, laitos- ja laitesuunnittelu sekä sähköautomaatiosuunnittelu
 • Erikoisasiantuntijapalveluita esimerkiksi laserskannaus, teknisen laskennan palvelut ja koneturvallisuus
 • Kokonaistoimituksia, jotka perustuvat kehittämiimme teknologioihin ja osaamiseemme
 • Ohjelmistosovelluksia kuten CADMATIC-suunnittelu ja informaation hallintasovellukset

 

Lue lisää Elomatic:n erikoisosaamisesta: